TALLER DE DANZA INICIAL – AVANZADO – FOLCLORE

Taller de Danza Inicial – Repaso Mes de Mayo.

Taller de Danza Avanzado – Repaso Contenido de Mayo.

Taller de Danza Folclore Latinoamericano – Polka Norteña Mexicana.

INICIAL

AVANZADO

FOLCLORE